CATALÀ  |   ESPAÑOL

Enginyeria & Consultoria estratègica de tecnologies d'Internet

TECNOLOGIES D'INTERNET PER AL SEU EVENT

Serveis web, d'eMarketing i de video streaming en directe

Avui en dia la gestió d'un event (congrés, symposium, jornada o conferència) implica ineludiblement realitzar accions utilitzant el canal Internet. Aquestes es poden agrupar bàsicament en tres grans blocs: pàgina web, publicitat online i transmissió online de l'esdeveniment.

Som un complement especialitzat de les agències d'esdeveniments i Organitzadors Professionals de Congressos (OPC). Aquestes empreses acostumen a oferir alguns d'aquests serveis, però no poden fer-ho amb la mateixa qualitat, especialització, professionalitat, i personalització.

Pàgina web & Gestió d'inscripcions

La pàgina web d'un esdeveniment ofereix la primera impressió de l'esdeveniment i, com a tal, ha de contenir (almenys) tota la informació que un possible assistent pugui necessitar així com la plataforma necessària per al registre i inscripció. A més, les noves eines 2.0 permeten augmentar la interactivitat entre els assistents i amb la coordinació de l'esdeveniment. La pàgina web és el lloc ideal per ser el nexe d'unió dels mitjans socials 2.0.

Li oferim la creació i gestió de tots els elements relacionats amb el web, les inscripcions, així com la gestió del seu esdeveniment en els mitjans socials. Sempre respectant al màxim la llei de protecció de dades LOPD i la de comerç electrònic LSSI-CE.

Publicitat online

La publicitat online permet arribar a un perfil diferent de professional respecte de la publicitat tradicional de tríptics i pòsters. A curt termini augmentem molt la visibilitat de l'esdeveniment ja que arribem transversalment a diferents tipus de professionals relacionats amb l'àmbit, mentre que a mig i llarg termini augmentem el nombre de participants.

Li oferim gestionar la publicitat online del seu esdeveniment incloent-lo en diverses plataformes d'Internet i realitzant enviaments de emailings directament als assistents potencials i a les societats científiques de la seva especialitat. Disposem de diverses bases de dades -per especialitats- de professionals, societats, empreses patrocinadores i laboratoris. Treballem a nivell internacional, principalment a Europa i Llatinoamèrica.

Som especialistes en la gestió de la Presència a Internet.

Transmissió en directe per Internet

La transmissió de l'esdeveniment online es pot fer en diverses modalitats, en l'entorn salut habitualment en format webinar. Proporciona una via alternativa per ampliar l'audiència de forma significativa, ja que permet accedir a aquells professionals que no puguin desplaçar-se fins l'esdeveniment per motius físics o econòmics. La gran penetració de la banda ampla a Europa i el creixent augment a Llatinoamèrica, precisament en un moment de canvi de paradigma pel que fa a la inversió comercial dels laboratoris, fan que aquesta activitat es projecti com la salvació d'aquest tipus d'esdeveniments de formació i divulgació.

Li oferim la gestió tècnica de la transmissió, i a més, l'assessoria sobre el model de negoci més apropiat perquè tingui una màxima rendibilitat.

Si desitja més informació, si us plau ompli aquest formulari i Malpas 28 IT es posarà en contacte amb vostè.Presència en Internet de su Clínica

projectes web a internet per clínica o consulta, presencia a Internet de clínica o consulta
 • · Increment de Pacients
 • · Millora de la Identidad Digital
 • · Web, Posicionament i Difusió
 • · Gestió de la Reputació Online
 • · Estratègia Personalitzada

( SABER + )

Internet per al seu Congrés

projectes web a internet per congres i symposium, presencia a Internet de congres i symposium
 • · Pla d'eMarketing
 • · Difusió a Internet & eMailings
 • · Pla de Mitjans Socials
 • · Gestió d'inscricpions online
 • · Transmissió en directe de l'event

( SABER + )

Especialistes en Salut Mental

projectes web a internet per salut mental, psiquiatria, psicologia, neurologia, presencia a Internet, psiquiatra, psicoleg, neuroleg
 • · Psiquiatria & Psicologia
 • · Projectes personalitzats
 • · Base de dades de Professionals
 • · Base de dades de Associacions
 • · Experts en Psicoteràpia Online

( SABER + )


Malpas 28 Internet Technologies  Doctor TIC      |   Nota Legal  |   Contactar  |   (+34) 93 252 09 89
Publicitat Internet esdeveniment jornada symposium congrés jornades, simposi conferència, gestió inscripcions online esdeveniment jornada symposium congrés jornades, simposi conferència emarketing posicionament buscadors, posicionament xarxes socials, emailing creació web posicionament Internet esdeveniment jornada symposium congrés jornades, simposi conferència, publicitat Internet esdeveniment jornada symposium congrés jornades, simposi conferència, gestió inscripcions online esdeveniment jornada symposium congrés jornades, simposi conferència emarketing posicionament buscadors, posicionament xarxes socials, emailing, publicitat Internet d'esdeveniments