CATALÀ  |   ESPAÑOL

Enginyeria & Consultoria estratègica de tecnologies d'Internet

POSICIONAMENT EN XARXES SOCIALS 2.0

La optimització en les Xarxes Socials (Social Media Optimization, SMO), millora la visibilitat i popularitat de la seva marca o negoci dins de la web 2.0 (xarxes socials, blogs, wikis,...).

En un entorn empresarial, a més, permet augmentar de visites de qualitat a la web corporativa i ampliar de la base de dades de clients.

En què consisteix

L'objectiu de l'optimització SMO és gestionar les opinions que moltes persones bolquen en els mitjans socials i establir nous canals de comunciació bidireccional amb els clients i usuaris. Una estratègia SMO ha de considerar com treballen els diferents mitjans, discernir quins són els més adequats per a cada professional o empresa en cada moment i tenir en compte com els utilitzen els usuaris.

La optimització en els mitjans socials té lloc en un entorn altament dinàmic, on cal gestionar moltes opinions i generar continguts de qualitat per als usuaris. Els Community Manager són els encarregats de dinamitzar aquests espais corporatius relacionats amb la Web 2.0.

L'estratègia en aquests mitjans socials ha de proporcionar valor afegit, a les empreses i professionals, aconseguint un retorn adequat de la inversió, en forma visites a la pàgina web o altes a la base de dades.

Com ho fem

Les nostres estratègies de posicionament en mitjans socials es basen en:
  • Desenvolupar una estratègia global d'aproximació i relació amb els usuaris/clients.
  • Desenvolupar estratègies per a cada medi social on es vulgui estar.
  • Redissenyar la web corporativa per incloure pàgines web específiques de recepció dels usuaris de cada mitjà (almenys una per mig)
  • Creació de polítiques de creació de continguts.
  • Anàlisi regular i crític de l'estratègia.

Quantifiquem regularment els resultats mitjançant indicadors de rendiment (amb estàndards en el sector i mètriques pròpies), que mesuren bàsicament el grau d'influència aconseguit.

Si es vol que aquesta nova estratègia de comunicació tingui un impacte significatiu i de qualitat ha de ser implantada i assumida per la totalitat de l'empresa i els col.laboradors. Així doncs, també oferim accions de sensibilització i de formació.

Integrem l'estratègia SMO dins l'estratègia global de Presència a Internet de la seva empresa.

Si desitja més informació, si us plau ompli aquest formulari i Malpas 28 IT es posarà en contacte amb vostè.Malpas 28 Internet Technologies  Doctor TIC      |   Nota Legal  |   Contactar  |   (+34) 93 252 09 89